| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 13

Bản tin giao thương số 13, do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp thông tin xuất khẩu từ 08/07 đến 14/07/2022,để doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin dưới dạng file PDF.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

bantinvne_13.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan