| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

PHÒNG TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CATALUNYA

- Consorcio de Promocion Comercio de Catalunya

Địa chỉ:  Passeig de Gracia, 94    

              E- 08008 BARCELONA

Tel:  (0034) 934849605

Fax: (0034) 934849609

Email:    cooperacio@copca.com                 

Website: http://www.copca.com                    

Dịch vụ:  E01-RQ, E05-RQ, E08-RQ, E11-OL, E11-RQ, E13-RQ, E14-OL, J05-OL, J09-OL, J09-RQ, J12-OL, J15-RQ

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan