| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ giới thiệu một doanh nghiệp muốn nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, mẫu mã, doanh nghiệp Việt Nam tham khảo tại đây.

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nội dung liên quan