(17/04/2020)

Danh sách tiêu chuẩn của EU đối với một số sản phẩm y tế

Danh sách tiêu chuẩn của EU đối với một số sản phẩm y tế , do Thương vụ Việt Nam tại Czech tổng hợp
Danh sách tiêu chuẩn của EU đối với một số sản phẩm y tế

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Czech