(06/11/2020)

Danh sách thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương vừa giới thiệu danh sách thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, cập nhật đến ngày 5/11/2020.

 

https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.05-Danh-sach-daoanh-nghiep-du-dieu-kien-XK-gao.xls

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển