Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Danh sách các nhà nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Argentina

(27/02/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Argentina

Danh sách 14 doanh nghiệp Chi Lê nhập khẩu bàn ghế gỗ và đồ nội thất (cập nhật ngày 12/2/2009)

(13/02/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu thủy sản

(29/01/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu cà phê

(15/01/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu hàng nông sản thực phẩm

(08/01/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam

(05/01/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Danh sách một số nhà nhập khẩu vật liệu xây dựng Nigeria

(29/12/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria

Danh sách 14 DN Chi Lê nhập khẩu bàn ghế, đồ nội thất và hàng hóa khác

(26/12/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Danh sách một số doanh nghiệp Nga quan tâm nhập khẩu gạo Việt Nam

(19/11/2008)
Vụ Châu Âu

Danh sách các công ty Vùng Wallonia (cộng đồng Pháp ngữ) quan tâm kinh doanh với Việt Nam

(04/11/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Danh sách 5 doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu thủy sản Việt Nam

(30/10/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Danh sách 7 doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu da giầy Việt Nam & một số mặt hàng khác

(10/10/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Danh sách 15 doanh nghiệp Chi Lê nhập khẩu đồ điện, điện tử và đồ gia dụng

(04/10/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Danh sách các doanh nghiệp Chi Lê nhập khẩu bàn ghế và đồ nội thất

(27/09/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Danh sách khách hàng Chi Lê có nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam

(22/09/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

DANH SÁCH CÔNG TY HÀ LAN NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU & PHÂN PHỐI THỦY HẢI SẢN

(15/09/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Hà Lan

Một số công ty sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ của Bỉ

(11/09/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Danh sách 28 doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

(12/08/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile