Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Hiện trạng và tiềm năng nhập khẩu gạo tại Thụy Điển và khu vực Bắc Âu

(09/02/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các doanh nghiệp kiều bào tại Thụy Điển

(28/12/2014)
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu gạo tại Thụy Điển

(03/08/2012)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các doanh nghiệp sản xuất ngành nhựa Thụy Điển

(27/07/2012)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các công ty kinh doanh dược phẩm tại Bắc Âu

(15/08/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các thành viên Hội các nhà cung cấp kim hoàn Bắc Âu.

(12/08/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển nhóm mặt hàng nguyên liệu hóa chất hữu cơ cơ bản

(07/06/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển nhóm mặt hàng bao bì đóng gói

(31/05/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về vật liệu xây dựng và trang trí nội thất

(08/04/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về mặt hàng rượu, bia

(29/03/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về mặt hàng Hoa, Rau quả và Trái cây (cập nhật 2011)

(18/02/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về mặt hàng Thực phẩm, bao gồm Cá và Hải sản (cập nhật 2011)

(18/02/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về mặt hàng Thịt và Sản phẩm từ thịt (cập nhật 2011)

(18/02/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về mặt hàng Trà, cà-phê (cập nhật 2011)

(18/02/2011)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các doanh nghiệp công nghệ sạch tại Phần Lan

(09/11/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các doanh nghiệp công nghệ sạch tại Bắc Âu.

(04/11/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu rau quả, trà tại Na Uy

(21/10/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Danh sách các nhà nhập khẩu và bán lẻ hàng dệt may tại Thụy Điển

(15/10/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển