Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Giới thiệu doanh nghiệp Rumani cung ứng thiết bị điện

(04/07/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu đồ gỗ và xây dựng Romania

(04/02/2015)
Vụ thị trường Châu Âu

Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng nông sản của Rumani

(30/12/2014)
Vụ thị trường Châu Âu

Thông tin doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở Rumani

(01/12/2014)
Vụ thị trường Châu Âu

Danh sách DN Rumani nhập khẩu hàng may mặc

(06/11/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Danh sách DN Rumani nhập khẩu chè, cà phê, thịt và rau củ quả

(04/11/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Danh sách DN Rumani nhập khẩu hàng nông sản

(31/05/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Danh sách DN Rumani nhập khẩu hàng hải sản

(31/05/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Danh sách DN Rumani nhập khẩu hàng giầy dép

(31/05/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania