(07/12/2015)

Danh sách nhà nhập khẩu vải sợi và may mặc Algeria

Dưới đây là một số nhà nhập khẩu vải sợi và may mặc Algeria để doanh nghiệp tham khảo liên hệ.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Algeria