(24/01/2018)

Danh sách nhà nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc xin cung cấp danh sách các nhà nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc để quý Hiệp hội/doanh nghiệp tham khảo
Danh sách nhà nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc