(22/11/2013)

Danh sách một số nhà sản xuất kinh doanh cà phê ở Đài Loan

Danh sách và địa chỉ liên hệ một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê, thuộc Hiệp hội cà phê Đài Loan, Thương vụ tổng hợp để quý doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan