(23/06/2016)

Danh sách một số nhà nhập khẩu quả tươi Malaysia

Thương vụ tại Malaysia xin gửi Danh sách một số nhà nhập khẩu quả tươi tại Malaysia.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia