(18/06/2009)

Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm Đường của Brazil

Thương vụ Việt Nam tại CHLB.Brazil xin giới thiệu một số doanh nghiệp XNK Đường Braxin, đăng ký tại trang website của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Ngoại thương Braxin

- Các doanh nghiệp trong nước khi giao dịch lần đầu nên viết thư tiếng bằng tiếng Anh (nếu không viết bằng tiếng Bồ Đào Nha), gửi theo đường Fax trước. Các thư từ giao dịch  lần sau có thể gửi theo đường  E-mail để thuận tiện trong việc giao dịch.

 

- Để tránh rủi ro trong thực hiện giao dịch, Thương vụ xin trân trọng đề nghị các doanh nghiệp tự điều tra tư cách pháp nhân, uy tín của doanh nghiệp đối tác trước khi ký kết hợp đồng. Ở Braxin, Công ty SERASA là một trong số các doanh nghiệp chuyên về tư vấn, điều tra lý lịch, khả năng tài chính doanh nghiệp, tiến hành điều tra cho kết quả nhanh, chính xác với lệ phí phải chăng vài chục USD, tuỳ theo phạm vi, mức độ yêu cầu điều tra chuyên sâu. Các DN Việt Nam có thể tự liên hệ, viết thư trực tiếp bằng tiếng Anh cho Công ty Điều tra tài chính và uy tín doanh nghiệp, tự thanh toán trực tiếp lệ phí điều tra theo  yêu cầu với SERASA -An Experian Company, theo Địa chỉ liên hệ  : Serasa - An Experian Company; Alameda dos Quimimuras, 187; Planalto Paulista, Sao Paulo- SP, 04068-900, Tel : +55 (11) 3373 7272, Fax:+ 55 (11) 2847 9746, Website: www.serasa.com.br

Doanh nghiệp vui lòng xem file đính kèm


Thương vụ Việt Nam tại Brazil