(11/11/2013)

Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu Ai Cập trong lĩnh vực máy móc thiết bị công nghiệp

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu Ai Cập trong lĩnh vực máy móc thiết bị công nghiệp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á