(24/10/2013)

Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu Ai Cập trong lĩnh vực hàng nông sản và dệt may

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu Ai Cập trong lĩnh vực hàng nông sản và dệt may trong file đính kèm./.

Nguyễn Quỳnh Chi


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á