(27/05/2020)

Danh sách một số doanh nghiệp Senegal bán buôn gỗ

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp Senegal chuyên bán buôn gỗ do Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Dakar (Senegal) cung cấp.

Lưu ý: Các công ty nên sử dụng phương thức thanh toán L/C không hủy ngang có xác nhận của ngân hàng uy tín châu Âu hoặc châu Mỹ.

Doanh nghiệp quan tâm, liên hệ theo file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria