(04/03/2020)

Danh sách một số doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu than cốc lớn của LB Nga

Thương vụ Việt Nam tại LB Nga xin gửi đến các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu hợp tác Danh sách kèm thông tin liên lạc của một số doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu than cốc lớn của LB Nga.

TT

Công ty

Địa chỉ

Điện thoại

Email

  1.  

ОАО "АЛТАЙ-КОКС"

OAO “Altai-Koks”

 

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 40-3

40, Bolshaya Ordynka str, bldg 3, 119017 Moscow, Russia

+7 (495) 504-05-04

info@nlmk.com

  1.  

ПАО "КОКС"


PAO “KOKS”

650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6

6, Pervayay Stakhanovskaya ulitsa, Kemerovo City, Russia

+7 (3842) 49-60-12

 

export-koks@metholding.com

  1.  

АО "МОСКОКС"

AO “MOSCOKS”

142703, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

13, Belokammennoe Highway, Vidnoe city, Leninskiy Gorodskoy okrug, Moscow region, Russia

+7 (495) 549-15-53

moskoks@mechel.com

  1.  

АО "ЕВРАЗ НТМК"

AO “EVRAZ”

622025 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов,1

1 Metallurgov ulitsa, Nizhni Tagil city, Sverdlovsk region, Russia

+ 7 (3435) 490 984

ntmk@evraz. com  

 

 

  1.  

ОАО «Губахинский кокс»

OAO “Gubakhinskiy Coke”

 

618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 1

1 Torgovaya ulitsa, Gubakha, Perm Krai, Russia

(342-48) 4-59-61

gkoks@gkoks.ru

Thương vụ Việt Nam tại Nga