(03/03/2020)

Danh sách một số doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu điện cực graphite lớn của LB Nga

Thương vụ Việt Nam tại LB Nga xin gửi đến các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu hợp tác Danh sách kèm thông tin liên lạc của một số doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu điện cực graphite lớn của LB Nga

TT

Công ty

Địa chỉ

Điện thoại

Email

  1.  

ЭПМ

JSC «EPM-MANAGEMENT»

 

115054, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 5.

115054, Moscow, Kosmodamianskaya embankment, house 52, building 5, floor 5.

+7 (495) 789-96-46

energoprom@energoprom.ru

  1.  

Челябинский электрометаллургический комбинат

AO “CHEMK”

454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-п,строение 80

80 p 80, ulitsa Geroev Tankograda, Cheliabinsk city, Cheliabin region, Russia 

+ (351) 772-63-10

info@chemk.ru

  1.  

ООО «НПП АВЕРС»

OOO “AVERS”

 

г. Челябинск, Троицкий тракт 48б Офис 203

Office 203, 48 b, Ulitsa Troitskiy trakt

Cheliabinsk city, Cheliabin region, Russia

+7 (351)220-94-94

info@aversgraphite.ru

Thương vụ Việt Nam tại Nga