(29/04/2020)

Danh sách một số doanh nghiệp phân phối vật tư y tế tại UK

Danh sách một số doanh nghiệp phân phối vật tư y tế tại UK, do Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh