(12/08/2014)

Danh sách một số Doanh nghiệp nhập khẩu gia vị của Ả-rập Xê-út

Danh sách một số Doanh nghiệp nhập khẩu gia vị của Ả-rập Xê-út được đăng trong file gửi kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Lê Linh

Tải file đính kèm
1 file
Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á