(01/09/2020)

Danh sách một số doanh nghiệp Iran trong lĩnh vực nông sản

Danh sách các doanh nghiệp Iran tham gia triển lãm Iran Agro Food 2019.

Đây là triển lãm lớn nhất Iran về nông nghiệp được tổ chức hàng năm. Các doanh nghiệp tham gia triển lãm này thường là những doanh nghiệp có quy mô và kinh nghiệm hoạt động.

Thương vụ Việt Nam tại Iran