(09/12/2013)

Danh sách một số doanh nghiệp Ai Cập hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm

Danh sách một số doanh nghiệp Ai Cập hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, do Vụ Châu Phi Tây Nam Á tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính  kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á