(18/08/2014)

Danh sách một số công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nội thất và trang trí tại Ô-man

Danh sách một số công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nội thất và trang trí tại Ô-man được đăng trong file gửi kèm./.

Phạm Xuân Trang

Vụ Châu Phi Tây Nam Á