(12/08/2014)

Danh sách một số công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nhựa tại Ô-man

Danh sách một số công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nhựa tại Ô-man được đăng trong file gửi kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Phạm Xuân Trang

Tải file đính kèm
1 file
Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á