(08/09/2014)

Danh sách một số công ty xuất nhập khẩu thiết bị in ấn tại Ô-man

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị in ấn tại Ô-man được đăng trong file gửi kèm./.

Phạm Xuân Trang

Vụ Châu Phi Tây Nam Á