(26/07/2019)

Danh sách một số Công ty sản xuất của Campuchia

Nhằm tăng cường hợp tác giữa các công ty sản xuất của Việt Nam với các đối tác Campuchia, Thương vụ Việt Nam cung cấp một số danh sách tên công ty sản xuất của Campuchia, để các doanh nghiệp Việt Nam thuận tiện liên hệ với nhau qua thư điện tử.
Danh sách một số Công ty sản xuất của Campuchia

Xin mở file đính kèm

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia