(05/08/2014)

Danh sách một số công ty nhập khẩu chè của UAE

Danh sách một số công ty nhập khẩu chè của UAE được đăng trong file gửi kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Nguyễn Phúc Nam

Tải file đính kèm
1 file
Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á