(28/11/2013)

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm và đồ uống tại Jordan (phần 2)

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm và đồ uống tại Jordan (phần 2).

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á