(18/11/2013)

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm và đồ uống tại Jordan (phần 1)

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm và đồ uống tại Jordan (phần 1) trong file đính kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Phạm Xuân Trang


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á