(31/08/2016)

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm hóa chất tại Ô-man

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm hóa chất tại Ô-man, do Vụ Châu Phi Tây Nam Á tổng hợp.

Thông tin chi tiết: 

1. Aromatics Oman Co. LLC

Địa chỉ: P.O.Box 336, Postal Code 322, Sohar

Điện thoại : +968 26853800

Fax: +968 26853830

E-mail: info@aromatics.co.om

Website : www.aromatics.com

Sản phẩm: benzene và paraxylene


2.  Gulf International Chemicals SAOG

Địa chỉ: PO Box 132, Postal Code 124, Rusayl Industrial Area

Điện thoại: +968 24446800/ 24446244

Fax: +968 24446808

Email : info@gicoman.com

Website : www.gicoman.com

Sản phẩm: các sản phẩm hóa chất dùng trong xây dựng

 

3.  Oman Chemical Company LLC

Địa chỉ: PO Box 54, Postal Code 100, Muscat

Điện thoại: +968 24815485/ 86

Fax: +968 24815490

E-mail: marketing@albahja.com

Website: www.albahja.com

Sản phẩm: aerosol dùng trong công nghiệp và gia dụng


4. Oman Drilling Mud Products Co. LLC

Địa chỉ: PO Box 1723, Postal Code 211, Dhofar

Điện thoại : +968 23219133/ 23219135

Fax : +968 23219134

E-mail : odmpc@omantel.net.om

Sản phẩm: barite, bentonite, calcium carbonate, hematite, mica, silica và iron carbonate

 

5. Oman Formaldehyde Company LLC

Địa chỉ: PO Box 94, Postal Code 327, Sohar Industrial Estate

Điện thoại : +968 26850260/270

Fax : +968 26850271

E-mail : enquiry@omanformaldehyde.com

Website : www.omanformaldehyde.com

Sản phẩm : urea formaldehyde concentrate (UFC-85), aqueos formaldehyde (AF-37).

 

6. Oman Methanol Company LLC

Địa chỉ: PO Box 474, Postal Code 322, Batinah Region

Điện thoại : +968 26850554

Fax : +968 26850540

E-mail : methanol@omanmethanol.com

Sản phẩm : methanol

 

7. Suhail Chemical Industries LLC

Địa chỉ: PO Box 580, Postal Code 112, Ruwi

Điện thoại : +968 24504718/ 24597510

Fax : +968 24597514

E-mail : sci@becoman.com

Website : www.suhailbahwangroup.com

Sản phẩm : sulphuric acid

 

8. The National Detergent Company SAOG

Địa chỉ: PO Box 3104, Postal Code 112, Ruwi

Điện thoại : +968 24493824

Fax : +968 24492145

E-mail : ndcoman@omantel.net.om

Website : www.ndcoman.com

Sản phẩm : linear alkyl benzene sulphonic acid, các chất tẩy rửa, bột sát trùng, dung dịch vệ sinh, chất làm mềm, v.v.

9. Oman Hygienic Products LLC

Địa chỉ: PO Box 54, Postal Code 100, Muscat

Điện thoại : +968 24815485/ 86

Fax : +968 24815490

E-mail : marketing@albahja.com

Website : www.albahja.com

Sản phẩm : sản phẩm hóa chất công nghiệp, chất tẩy rửa.

 

Nguồn: Oman Exporter’s Directory

Phạm Xuân Trang

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á