(06/10/2014)

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và sản phẩm giấy, thùng carton tại Ô-man

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng giấy và thùng carton tại thị trường Ô-man.

Mời doanh nghiệp tham khảo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á