(22/10/2014)

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu cá tại Ô-man

Mời doanh nghiệp tham khảo danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu cá tại Ô-man,do Vụ Châu Phi Tây Nam Á tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Phạm Xuân Trang

Nguồn : Tổng hợp

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á