(22/10/2014)

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nhôm và sản phẩm nhôm tại Ô-man

Mời doanh nghiệp tham khảo danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nhôm và sản phẩm nhôm tại Ô-man

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Phạm Xuân Trang

Nguồn : Tổng hợp

 

Tải file đính kèm
1 file
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á