(16/09/2009)

Danh sách một số công ty Ghana chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu máy điều hoà nhiệt độ ( Tiếp tù 6 dến 10)

Danh sách một số công ty Ghana chuyen kinh doanh xuất nhập khẩu máy điều hoà nhiệt độ ( Tiếp từ 6 đến 10 )

6/ Công ty Askia Supplies & Services

- Address: No. 7 First Market Link, Lapaz Motorway, P.O.Box AN 6394, Accra

- Tel: +233 21 404376/413669

- Mobile: +233 20 8166379/8231622

- Fax: +233 21 666892

- Email: askia@prowebghana.com

- Website: www.anglefire.com


7/ Công ty Atlantic Climate Control Ltd.

- Address: Odam House, C875 A/3 Asylum Down, P.O.Box KA 9116, Accra

- Tel: +233 21 228214/249701/228239

- Fax: +233 21 223175

- Email: sales@atlantic.com.gh

climate@atlantic.com.gh

- Website: www.atlantic.climate.com


8/ Công ty Balanced View Ltd.

- Address: Unibank Premises Abossey Okai, P.O.Box KIA 9949, Accra.

- Tel: +233 21 689288

- Mobile: +233 24 4330606/ 20 8110170

- Fax: +233 21 688917

- Email: balanceview@hotmail.com


9/ Công ty Autochill Engineering Ltd

- Address: Near Total Filling Station Trade Fair, P.O.Box A 426, La, Accra

- Tel: +233 21 768323/778323

- Email: attey@hotmail.com


10/ Công ty Batimat Gh.Ltd.

- Address: 8 West Ring Rd. Adj. Africa Motors, P.O.Box PMB AN, Accra

- Tel: +233 21 232303/245620/245621

- Fax: +233 21 228180

- Email: batimat@4u.com.gh, batimat@africaonline.com.gh


Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria