(20/08/2009)

Danh sách một số công ty của Myanmar chuyên nhập khẩu văn phòng phẩm

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar xin giới thiệu Danh sách một số công ty của Myanmar chuyên nhập khẩu văn phòng phẩm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Thương Vụ Việt Nam tại Myanmar