(14/09/2009)

Danh sách một số công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu máy điều hoà nhiệt độ

Danh sách một số công ty Ghana chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu máy điều hoà nhiệt độ ( Từ 1 đến 5 )

1/ Công ty Ameeco Refrigeration & Car Air-Condition Ltd.

- Address: Sahara junction Dansoman, P.O.Box ML 267, Accra

- Tel: +233.21 307892

- Mobile: +233 24 4718355

- Fax: + 233 21 307892

- Email: admeecoref2000@yahoo.co.uk

admeeco@admeecoref.net

 

2/ Công ty African Horizon Co., Ltd

- Address: CIA/2 Adama Avenue Adabraka, P.O.Box 13817, Accra

- Tel: + 233 21 241 250

- Mobile: +233 24 3138085/ 20 8409636

- Fax: +233 21 241250

- Email: ade80@hotmail.com

 

3/ Công ty Electronical Engineering Ltd.

- Address: Behind Labone Sec. School labone, P.O.Box A 635, La, Accra

- Tel: +233 21 760892

- Mobile: +233 27 7545489/24 4625899/28 5346220

- Fax: +233 21 760892

- Email: odarq@ghana.com

- Website: www.freewebs.com

 

4/ Công ty Amanfo Company Ltd

- Address: Opp.Nii Boi Town Mosque, P.O.Box 11022, Accra

- Tel: +233 21 414986/408929

- Mobile: +233 24 4695738/8179957

- Fax: +233 21 808929

 

5/ Công ty Ansa Systems Ltd

- Address: C500/4 Royalt castle Rd. Kokomlemle, P.O.Box 15707, Accra

- Tel: +233 21 220440/302941

- Mobile: +233 20 8179171/24 4322479

- Fax: +233 21 233122

- Email: ansasys@ghana.com

info@ansasys.com

 

 


Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria