(03/11/2009)

Danh sách một số công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu điển tử và thiết bị điện của Nigeria (tiếp từ 19 đến hết)

Danh sách một số công ty Nigeria kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị điện và điện tử (tiếp từ 19 đến hết)

Danh sách một số công ty Nigeria kinh doanh Xuất nhập khẩu thiết bị điện và điện tử (tiếp từ 19 đến 25)

 

19/ Công ty Jonelo Investment Ltd.

- Địa chỉ: 124, Nnamdi Azikiwe Street, Idumota, Lagos

- Tel: +234 .1.2665958/2641842/ (080)33352663,33069351

- Fax: +234.1.2663981

- Email: geewilly@alpha.linkserve.com

 

20/ Công ty Jossy Electronics Ltd.

- Địa chỉ: 121, Nnamdi Azikiwe Street, Idumota, Lagos.

- Tel: +234 .1.2665426

- Fax: +234 26465426

 

21/ Công ty Matins Electronics Company Ltd.

- Địa chỉ: 8, Beirut Road, P.O.Box 10960, Kano, Nigeria

- Tel: +234.64.631493/634569/637548 * (080)36650422

- Fax: +234.64.637548

- Email: mokwuolisa@yahoo.com

 

22/ Công ty MCXRIS INTERNATIONAL LTD.

- Địa chỉ: 21, Warehouse Road, P.O. Box 870, Apapa, Lagos

- Tel: +234.1.5872531/7617801 * (080)33580798,69331830

- Fax: +234.1.5872529

- Email: mcxris@yahoo.com

mcxris@ce-global.com

 

23/ Công ty N.O.JOHN GREAT (NIGERIA) LTD

- Địa chỉ: Zone A, Block 8, (shop 30), ASPMDA Plaza, Trade Fair Complex, Badagry Expressway, Ojo, Lagos.

- Tel: +234.1.7748827/4363839

- Email: nojohngreat@yahoo.com

 

24/ Công ty Obike Industries (Nigeria) Ltd.

- Địa chỉ: 7, Akor Street, near Ose Market, P.O.Box 1736, Onitsha, Anambra State.

- Tel: +234.46.486544

- Email: obike_ikenta@yahoo.co.uk

25/ Công ty Sail International Ltd.

- Địa chỉ: Plot 1146, Amodu Ojikutu Street, opp. RelTel, off saka Tunubu Street, Victoria Island, Lagos.

- Tel: +234.1.3204746/2701553 * (080)33043776, 29518291

- Email: sail@alpha.linserve.com


Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria