(08/10/2009)

Danh sách một số công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu điển tử và thiết bị điện của Nigeria

Danh sách một số công ty Nigeria chuyên kinh doanh thiết bị điện và điện tử (Tiếp từ số 13-18)

Danh sách một số công ty Nigeria chuyên kinh doanh  xuất nhập khẩu điện tử và thiết bị điện ( tiếp từ 13 – 18)

 

13/ Công ty Hardware Depot

-         Địa chỉ: 2, Ayinde Giwa Street, off Ogunlana Drive, Surulere, Lagos.

-         Tel: +234.1.2715756/7616577/(080)33026759

-         Email: sales@hardwareng.com

-         Website: www.hardwareng.com

 

14/ Công ty  Hiuna Electronics Nigeria Ltd.

-         Địa chỉ: 35, Ribadu Road, S.W. Ikoyi, Lagos.

-         Tel: +234.1.2691256/2690680

-         Fax: +234.1.2691256

 

15/ Công ty Homeland Holdings Ltd.

-         Địa chỉ: Shop A121, Alaba International Market, Ojo-Alaba, P.O.Box 4301, Festac Town, Lagos.

-         Tel: +234.1.4311466

-         Fax: +234.1.7925252

-         Email: homelandholdings@hotmail.com

 

16/ Công ty Infinity Merchants ( Nigeria)Ltd.

-         Địa chỉ: 137, Nnamdi Azikiưe Street, Idumota, Lagos

-         Tel: +234.1.4357067/(080)38524660/(080)55329840

-         Email: infinitymerchants@usa.net

                      dobenz@yahoo.co.uk

 

17/ Công ty  Jinifa Allied Ltd

-         Địa chỉ: H10, Alaba International Market, Ojo-Alaba, Lagos

-         Tel: +234.1.7741564/2814369/(080)33207435

-         Fax: +234.1.2814365

-         Email: jinifa@multilinks.com

 

18/ Công ty Joe Best Associates Ltd.

-         Địa chỉ: 15, Ogundana Street, of Allen Avenue, Ikeja, Lagos.

-         Tel: +234.1.8965756/4963920

-         Email: joebest@cyberspace.net


Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria