(14/07/2015)

Danh sách hội chợ và triển lãm chính tại Israel 6 tháng cuối năm 2015

Thông tin hội chợ và triển lãm chính tại Israel 6 tháng cuối năm 2015, do Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á tổng hợp.

STT

Tên triển lãm

Ngày tổ chức

Mặt hàng triển lãm

Địa điểm

Nhà tổ chức

Địa chỉ liên hệ

1

Rihootim

28/9/2015 – 05/10/2015

Đồ nội thất, trang thiết bị nhà bếp, đồ đạc gia đình

Tel Aviv

Team Exhibitions and Fairs Ltd

Địa chỉ: 29 Hamered P.O. Box 50161, Tel Aviv

Điện thoại: +972 03 5173887

Fax: +952

E-mail:

2

Watec Israel 2015 (Water Technology and Environment Control Exhibition and Conference)

13/10/2015 – 15/10/2015

Công nghệ xử lý nước, ứng dụng bảo vệ môi trường

Tel Aviv

Kenes Exhibitions G.R Ltd.

Địa chỉ: 3 Ariel Sharon Str., Or Yehuda 6037606

Điện thoại: +972 74745 7488

Fax: +972 74745 7488

E-mail: info@watec-israel.com

Website: www.watec-israel.com

3

Timber 2015 (15th Int’l exhibition for Woodworking and Furniture Production)

26/10/2015 – 29/10/2015

Gỗ, sản phẩm gỗ, trang thiết bị, đồ nội thất bằng gỗ

Tel Aviv

SBL Exhibition Ltd

Địa chỉ: PO Box 61321 Tel Aviv 3 Nirim

Điện thoại: +972 03 6882929

Fax: +972  03 6883031

E-mail: sbl@sbl.co.il

4

Israprint 2015

27/10/2015 – 29/10/2015

Máy móc, công nghệ in ấn

Tel Aviv

Stier Group Limited

Địa chỉ: Stier Group Building, 12 Tversky, Tel Aviv

Điện thoại: +972 03 5686090

Fax: +972 03 5615463

E-mail: expo@stier-group.com

Website: www.israprint.com

5

Israfood 2015

24/11/2015 – 26/11/2015

Thực phẩm và đồ uống

Tel Aviv

Stier Group Limited

Địa chỉ: Stier Group Building, 12 Tversky, Tel Aviv

Điện thoại: +972 03 5686090

Fax: +972 03 5615463

E-mail: expo@stier-group.com

Website: www.israfood.com

6

Kitex 2015

24/11/2015 – 26/11/2015

Thực phẩm, đồ uống, công nghệ đóng gói thực phẩm

Tel Aviv

Stier Group Limited

Địa chỉ: Stier Group Building, 12 Tversky, Tel Aviv

Điện thoại: +972 03 5686090

Fax: +972 03 5615463

E-mail: expo@stier-group.com

Website: www.kitex-israel.com

  Nguồn tham khảo: Tổng hợp

Phạm Xuân Trang

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á