(08/12/2017)

Danh sách Hội chợ, triển lãm tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ trân trọng giới thiệu danh sách các Hội chợ, triển lãm sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018 do Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp và Sở giao dịch hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB) công bố.
Danh sách Hội chợ, triển lãm tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ