(27/12/2017)

Danh sách hội chợ triển lãm tại Nhật Bản 2018

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin cung cấp tới các Tổ chức, Hiệp hội, doanh nghiệp của Việt Nam danh sách hội chợ triển lãm năm 2018 để tham khảo.
Danh sách hội chợ triển lãm tại Nhật Bản 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Các đơn vị quan tâm đến từng hội chợ xin vui lòng liên hệ với Thương vụ theo thông tin sau:

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Tel: +81 3 3466 3315

Email: jp@moit.gov.vn

Người liên hệ: Mr. Tạ Đức Minh - Tham tán thương mại hoặc Mr. Đào Quang Lợi - Bí thư thứ 1

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản