(18/01/2021)

Danh sách Hội chợ Triển lãm tại LB Nga năm 2021

Thương vụ Việt Nam tại LB Nga thông báo lịch các Hội chợ Triển lãm lớn và tiêu biểu trong năm 2021 tại LB Nga để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo:
Danh sách Hội chợ Triển lãm tại LB Nga năm 2021

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Nga