(16/03/2020)

Danh sách hội chợ, triển lãm hàng nông lâm thủy sản và thực phẩm tại Nhật Bản năm 2020

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin cung cấp tới các Tổ chức, Hiệp hội, Doanh nghiệp của Việt Nam danh sách hội chợ, triển lãm ngành hàng nông lâm thủy sản và thực phẩm tại Nhật Bản năm 2020 để tham khảo.
Danh sách hội chợ, triển lãm hàng nông lâm thủy sản và thực phẩm tại Nhật Bản năm 2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Các đơn vị quan tâm đến từng hội chợ xin vui lòng liên hệ với Thương vụ theo thông tin sau:

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Tel: +81 3 3466 3315

Email: jp@moit.gov.vn

Người liên hệ: Mr. Tạ Đức Minh - Tham tán thương mại hoặc Mr. Nguyễn Mạnh Đồng - Bí thư thứ 3

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản