(13/03/2020)

Danh sách hội chợ, triển lãm hàng máy móc công nghiệp, công nghệ tại Nhật Bản năm 2020

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin cung cấp tới các Tổ chức, Hiệp hội, Doanh nghiệp của Việt Nam danh sách hội chợ, triển lãm ngành hàng máy móc công nghiệp, công nghệ tại Nhật Bản năm 2020 để tham khảo.

Các đơn vị quan tâm đến từng hội chợ xin vui lòng liên hệ với Thương vụ theo thông tin sau:

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Tel: +81 3 3466 3315

Email: jp@moit.gov.vn

Người liên hệ: Mr. Tạ Đức Minh - Tham tán thương mại hoặc Mr. Nguyễn Mạnh Đồng - Bí thư thứ 3

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản