(06/01/2022)

Danh sách hội chợ tại Nhật năm 2022

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin gửi tới quý doanh nghiệp quan tâm thông tin các hội chợ chuyên ngành dự kiến tổ chức tại Nhật Bản trong năm 2022 như sau:

1. Hội chợ chuyên ngành nông lâm thủy sản, thực phẩm:
https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/country/asia/jp/agriculture/?dnumber=100&sort=1&dnumber=100&sort=1

2. Hội chợ chuyên ngành máy móc công nghiệp:
https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/country/asia/jp/macchinery/?dnumber=100&sort=1&dnumber=100&sort=1

Trân trọng./.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản