(18/02/2021)

Danh sách hội chợ tại Hàn Quốc 2021

Thương vụ Hàn Quốc xin cung cấp danh sách hội chợ, triển lãm thương mại tại một số thành phố lớn của Hàn Quốc trong năm 2021 để quý doanh nghiệp quan tâm tham khảo, cân nhắc phương án quảng bá sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc.
Danh sách hội chợ tại Hàn Quốc 2021

Danh sách chi tiết xin xem tại các file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc