(24/03/2021)

Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Israel

Danh sách các công ty xuất nhập khẩu của Israel.

Thương vụ tại Israel giới thiệu danh sách các công ty xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp, cung cấp dịch vụ, cần tìm đối tác bạn hàng và làm đại lý hợp tác.

Xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Israel