(13/05/2019)

Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Gambia

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty xuất nhập khẩu là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Gambia để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm liên hệ.

Đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria