(21/07/2009)

Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu Brazil về nông sản, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống

Thương vụ Việt Nam tại Brazil giới thiệu một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu về nông sản, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Thương vụ Việt Nam tại Brazil