(24/09/2020)

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển